Điều gì xảy ra khi bạn chỉ uống nước trắng?

Published on 2017-04-17

Chris Bailey, một blogger nổi tiếng và là một giảng viên đã thử nghiệm chỉ uống nước trắng (không uống bất kỳ loại đồ uống nào khác) trong 1 tháng và dưới đây là kết quả cô ấy tiết lộ:

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"