Getting A Christmas Tree09:33

  • 254
Published on 2016-03-13

Hello everyone! Merry Christmas .
Hôm nay mình có video mới về chủ đề Christmas. Clip này có nhiều câu tiếng Anh ngắn gọn giao tiếp hàng ngày. Các bạn mhớ chú ý nha!

I hope you like it…

I wish you a merry Christmas!

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"