Phát âm chuẩn với thầy Kenny N Tập 21->30

Published on 2017-06-19

Trong kinh nghiệm mình giúp các bạn giao tiếp mình hây gặp những chữ các bạn còn bối rối. Trong video này mình sưu tầm vài chữ để giúp các bạn. Cám ơn các bạn xem video mình nha.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"