Tập 81: Mắng Sao Cho Sành Điệu06:52

  • 21
Published on 2017-01-23

Hello các bạn!

Hôm nay mình có video mới. Hổm rày mình toàn học những câu chữ lịch sự sành điệu hôm nay mình sẽ đổi mới bằng những câu mắng làm sao để cho sành điệu luôn.

I hope you like the video.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"